Århus Kræmmermarked

Århus Kræmmermarked, der hvert år i Kristi Himmelfartsferien afholdes på Tangkrogen i Aarhus, er vores primære aktivitet til indsamling af aktivitetsmidler. Kræmmermarkedet arrangeres af seks Lions klubber og en LEO klub, der hver især bidrager til at få markedet op at stå i de fire travle dage i Kristi Himmelfartsferien.

Århus Kræmmermarked donerer ud fra overskuddet fra markedet penge til tre projekter, der har søgt om et bestemt pengebeløb. Fx har Århus Kræmmermarkedet igennem tiden doneret penge til Mødrehjælpen, Kræftpatienternes Hus og Børn, Unge & Sorg. 

Det øvrige overskud fra markedet fordeles imellem de syv deltagende klubbers aktivitetskasser. Klubberne bruger disse penge til at støtte lokale, nationale og internationale humanitære projekter.